اوّل فنجان ماساژ درمانی استفاده تسکین درد

اوّل: فنجان ماساژ درمانی استفاده تسکین درد درمان میگرن درمان بیماری درمان سیاتیک درمان کمردرد درمان بی خوابی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اتمام واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر امسال

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واحدهای مسکن مهر باقی مانده پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر ۹۶ به اتمام می‌رسد.

اتمام واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر امسال

اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر سال جاری

عبارات مهم : اداره

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واحدهای مسکن مهر باقی مانده پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر ۹۶ به اتمام می رسد.

به گزارش مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، پرویز فیروز از اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر امسال خبر داد.

اتمام واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر امسال

مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: با اتمام واحدهای مسکن مهر و اسکان متقاضیان در سایت های مسکن مهر از سال ۹۲ تاکنون، خدمات روبنایی مسکن مهر را در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کردیم.

فیروز تصحیح کرد: خدمات روبنایی مسکن مهر مشمول بر تأمین امنیت اسکان، نیازهای آموزشی، تفریحی و مذهبی ساکنان در سایت های مذکور بوده است که در این راستا، از دو طریق با واگذاری اراضی با کاربری های مورد نظر و یا تخصیص و پرداخت یارانه اقدام شده است است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واحدهای مسکن مهر باقی مانده پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر ۹۶ به اتمام می‌رسد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، در ادامه از ۱۴ ساختمان احداث شده است و در حال استفاده با کاربری آموزشی به وسیله آموزش و پرورش استان، ۴ ساختمان در حال احداث آموزشی، ۹ مجموعه احداث شده است با کاربری مذهبی و ۲ عدد در حال ساخت، ۵ ساختمان احداث شده است با کاربری انتظامی و یکی در دست احداث و همچنین یک ساختمان تکمیل شده است با کاربری بهداشتی ـ درمانی و دو عدد از همین مدل در حال ساخت و اجرا خبر داد.

فیروز، جمع تسهیلات یارانه ای پرداخت شده است در این حوزه را ۳۸۳ میلیارد ریال بیان کرد و از تلاش این اداره کل جهت آخر دادن به واگذاری باقی مانده مسکن مهر استان تا آخر سال ۹۶ به متقاضیان خبر داد.

واژه های کلیدی: اداره | ایران | کاربری | ساختمان | استان تهران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs