اوّل فنجان ماساژ درمانی استفاده تسکین درد

اوّل: فنجان ماساژ درمانی استفاده تسکین درد درمان میگرن درمان بیماری درمان سیاتیک درمان کمردرد درمان بی خوابی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

جو روانی با منشأ ارزی در بازار معاملات مسکن فروکش کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در بازار ملک، به شناسایی شواهد چهار گانه از اصلاح نسبی اوضاع طی هفته گذشته

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

عبارات مهم : بازار

جو روانی با منشأ ارزی در بازار معاملات مسکن فروکش کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در بازار ملک، به شناسایی شواهد چهار گانه از اصلاح نسبی اوضاع طی هفته گذشته تخصیص داده شده است دارد. دو سمت عرضه و تقاضای مسکن همان طور که در دو ماه گذشته به التهاب بازار دلار، تصویر العمل روانی نشان دادند، هم اکنون با کم شدن شدت نوسانات ارزی، واکنش‌ها معاملاتی خود را هرچند به شکل خفیف، عوض کردن داده اند. واسطه های ملکی با اشاره به ثبات قیمت پیشنهادی در روزهای اخیر، یک توصیه به فروشنده ها در بازار شب عید مطرح کردند.

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

پایان تب ارزی در بازار مسکن؟

تب ارزی در معاملات ملک، تحت تاثیر کم کردن نسبی التهاب بازار دلار، فروکش کرد. بررسی های «دنیای اقتصاد» از شرایطی که طی یک هفته اخیر در بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برقرار شده، حاکی است: فضای متشنج آخرهای پاییز و هفته های ابتدایی زمستان در بازار خرید و فروش آپارتمان که بخش زیادی از آن منشأ خارجی (متاثر از افزایش مقطعی قیمت دلار) داشت، در حال حاضر به شکل محسوسی عوض کردن کرده است طوری که جو روانی حاکم بر بازار مسکن به سمت آرام شدن پیش می رود.

جو روانی با منشأ ارزی در بازار معاملات مسکن فروکش کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در بازار ملک، به شناسایی شواهد چهار گانه از اصلاح نسبی اوضاع طی هفته گذشته

بازار معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران همان طور که در حداقل یک ماه گذشته به زیاد کردن تند قیمت دلار و واکنش‌ها سوداگرانه در آن بازار (ارز) تصویر العمل روانی نشان داد، اکنون با افت نسبی التهابات ارزی، در حال بازگشت به شرایط طبیعی است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار ملک نشان می دهد: در این بازار، نیمه دوم امسال انتظارات تورمی با منشأ ارزی بر واکنش‌ها هر دو سمت عرضه و تقاضا اثر گذاشت و باعث شد از یکسو فروشنده ها به عوض کردن صعودی قیمت فروش آپارتمان روبیاورند و از سوی دیگر حجم ورود خریدار -تقاضای سرمایه ای در کنار تقاضای مصرفی- به بازار معاملات زیاد شود. هر چند در این مدت متغیرهای بیرونی دیگر از جمله سطح پایین قیمت سود بانکی و همچنین متغیرهای درونی موثر همچون وام یکم، در جنبش تقاضای خرید مسکن نقش داشت ولی اثر روانی التهاب ارزی در بازار مسکن به قدری گسترده بود که باعث تب قیمت ملک آن هم در ابتدای فاز رونق معاملات آپارتمان از این محل شد. میانگین قیمت مسکن در تهران، آذر ماه امسال با شیب دو برابر ماه های قبل، زیاد کردن ماهانه پیدا کرد. در دی ماه نیز افزایش قیمت مسکن، وضعیتی متفاوت از ماه های قبل داشت.

قیمت دلار در آذر ماه امسال ۳/ ۲ درصد (در آخر ماه نسبت به ابتدای ماه) زیاد کردن پیدا کرد که قابل توجه بود. قیمت ارز در دی ماه نیز رشد ماهانه ۶/ ۸ درصدی را تجربه کرد. شدت نوسانات صعودی قیمت دلار در دو روز اول بهمن ماه به اوج رسید طوری که سطح قیمت تا نزدیکی ۴ هزار و ۷۰۰ تومان (بالاترین سطح قیمتی) هم پیش رفت. ولی بعد از آن، جهت چند روز (هفته اول بهمن) روند کاهشی قیمت ارز رقم خورد و هفته گذشته نیز شدت نوسان قیمت دلار، کمتر از جهش ابتدای بهمن بوده است.

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

اکنون در بازار ارز، مجموعه ای از پارامترها همچون اشباع خریدهای دلاری، حجم مناسب تزریق ارزی و همچنین اجازه ای که صرافان جهت خرید بیش از یک بار از بازارساز داده شده است هست، باعث شده است دامنه نوسانات قیمت نسبت به هفته های قبل تا حدودی کم کردن پیدا کند. این موضوع، بر واکنش‌ها سوداگران در این بازار نیز اثر مناسب داشته هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر این عوض کردن شرایط بازار دلار را می توان در فضای روانی بازار معاملات مسکن ردیابی کرد.

تحقیقات میدانی از بازار ملک در هفته گذشته، به «شناسایی» ۵ شاهد از عوض کردن شرایط منجر شده است است.

جو روانی با منشأ ارزی در بازار معاملات مسکن فروکش کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در بازار ملک، به شناسایی شواهد چهار گانه از اصلاح نسبی اوضاع طی هفته گذشته

در حال حاضر «شدت دستکاری مکرر قیمت های پیشنهادی فروش آپارتمان» نسبت به هفته های یکی دو ماه گذشته، کمتر شده است هست. این، نخستین شاهد از کم کردن تب ارزی در بازار معاملات مسکن است که واسطه های بازار، آن را مرحله بعد از یک موج تورم مسکن عنوان می کنند. «برداشت ذهنی خریداران زمین (سازنده ها) و فعالان بازار کلنگی از تخلیه اثر روانی جهش دلار بر واکنش‌ها متعاملین بازار ملک» دومین علامت از اصلاح نسبی شرایط محسوب می شود. در ماه های اخیر زیاد کردن قیمت آپارتمان به نوعی باعث زیاد کردن قیمت ملک کلنگی شد ولی در ادامه، سبقت تورم زمین از تورم مسکن خود به عاملی جهت جنبش افزایش قیمت آپارتمان در بعضی مناطق تبدیل شد. اکنون، در بازار زمین، جو روانی متفاوت از هفته های قبل شده است هست. در این میان، واسطه های بازار ملک نیز از کم کردن محسوس سرعت رشد قیمت مسکن خبر می دهند. در مناطقی که طی دو ماه گذشته، بیشترین رشد قیمت مسکن اتفاق افتاد، در روزهای اخیر سطح «قیمت های پیشنهادی» نسبت به قبل ثابت مانده هست. دلالان تاکید می کنند: قیمت ها کم کردن پیدا نکرده ولی روند رشد آن تقریبا کند شده است و در بعضی مناطق فعلا متوقف شده است است.

در روزهای اخیر جهت متقاضیان با سابقه جست وجوی سه ماهه در بازار مسکن، اوضاع متفاوتی رقم خورد. این گروه از خریداران در ماه های آذر و دی، به تدریج با «کاهش حجم معرفی فایل فروش» یا «انصراف ناگهانی فروشنده» مواجه می شدند به طوری که در روزهای اوج گیری قیمت دلار (پایان دی و هفته اول بهمن)، متقاضیان خرید مسکن در بعضی مناطق مصرفی شهر از بابت نبود فایل مناسب، به بن بست رسیدند. ولی اخیرا این اتفاقات که از ناپایداری بازار ملک حکایت داشت، تا حدودی و در بعضی محله های پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت کنترل قرار گرفته است.

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

احتیاط زیاد خریداران مسکن در مواجهه با فایل های نامتعارف چه به لحاظ سطح قیمت و چه به لحاظ کیفیت فایل (مشخصات آپارتمان) آخرین شاهد از اصلاح نسبی شرایط بازار ملک هست. در دو ماه گذشته که بازار معاملات مسکن وارد فاز رونق شد، بخشی از متقاضیان با وحشت از احتمال رشد شدید قیمت، واکنش‌ها هیجانی از خود نشان دادند، هر چند فضای کلی بازار بیانگر احتیاط و مقاومت در برابر فایل های متورم بود ولی طی یک هفته گذشته، عمده متقاضیان با اعتماد به نفس زیاد ناشی از آرام شدن نسبی اوضاع، مشغول جست وجو و دیدار از فایل های فروش هستند. این واکنش‌ها اثر قابل ملاحظه بر مسیر آتی تورم مسکن دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در روزهای اخیر آمار مربوط به «قیمت قطعی آپارتمان» در سامانه ثبت شرح مبایعه نامه های ملکی نشان داد: سطح قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده هست. قیمت ها در این سامانه، در بعضی مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تقریبا مشابه یا نزدیک به سطح قیمت ماه قبل هست. در صورت استمرار این اوضاع تا آخر بهمن ماه، این احتمال وجود دارد که شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در این ماه به مراتب کمتر از تورم ماهانه دو ماه قبل باشد. مشاوران املاک در تصویر وضع موجود، یک خبر شب عید خطاب جهت سمت عرضه دارند. در قالب این پیام، حجم تقاضای خرید در بازار معاملات مسکن وجود دارد و اگر فروشنده ها به لحاظ قیمت با خریداران کنار بیایند، دلیلی جهت سرد شدن احتمالی بازار شکل نمی گیرد.

اوایل ماه جاری کارشناسان مسکن با استناد به کارنامه تورمی معاملات مسکن آینده نگری کردند، بازار در صورت استمرار شیب تند تورم مسکن به زودی از مسیر رونق عقبگرد خواهد کرد. کارشناسان اقتصاد مسکن در عین حال به سیاست گذار بازار ارز توصیه می کنند با مدیریت مناسب بازار، تجربه سرکوب قیمت ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد قیمت دلار در طول وقت متناسب با قیمت تورم عمومی و اختلاف آن با تورم کشورهای خارجی، تعدیل شود. در صورت مدیریت بازار ارز با این سبک قابل قبول، عملا از جهش ناگهانی قیمت دلار در بعضی از برهه های زمانی، جلوگیری می شود و در نتیجه، بازارهای اثرپذیر از «جهش های ناشی از سرکوب ارزی» نیز در امان خواهند بود.

دنبای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | اقتصاد | اقتصاد | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs